Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden genom allmännyttig och ideell verksamhet huvudsakligen i Kyrkslättbygden samt genom att vårda sparbanksrörelsens traditioner.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd och donationer för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet i huvudsak inom sitt verksamhetsområde. De förtroendevalda erhåller inga års- eller mötesarvoden.Stiftelsens kulturcentrum, Wohls Gård, vackra utrymmen för fest och konferens, ligger ca 6 km norr om Kyrkslätt centrum (Volsvägen 605).

 

Wohls Gård

2008 köpte Sparbanksstiftelsen Wohls Gårds byggnader och arrenderade drygt 5 hektar av gårdsområdet - 2016 utvidgades området, så det nu omfattar drygt 7 ha. Efter en omfattande renovering av karaktärsgården (färdig inför år 2013) sköter det stiftelseägda Wohls Gård Ab uthyrningsverksamheten, underhåll av byggnaderna och formträdgården samt bedriver kulturverksamhet på gården. Genom att på detta sätt bevara och utveckla en kulturhistoriskt viktig plats i bygden, uppfyller stiftelsen sitt ändamål vid sidan om den årliga utdelningen av bidrag till föreningar. Platsen invid Humaljärvi sjön, med närmare 300 åriga ekar, naturskyddsområde, formträdgård och örtagård erbjuder en fantastisk miljö för både privata fester, företags- och kulturevenemang.
Hösten 2017-2019 anlades Wohls rosarie och sommaren 2018 öppnades en naturstig, som är tillgänglig för allmänheten även utan att besöka gården.

Wohls Stall erbjuder stämningsfulla utrymmen för fest och konferens
I november 2020 stod följande storprojekt klart: Wohls Stall erbjuder nya större utrymmen för fest, konferens och kultur (upp till +150 personer sittande).
 
Läs mera om Wohls Gård och följ med evenemang via Facebook eller Instagram

Ansökningsförfarande

Ansökningar om projektbidrag tas emot årligen under hösten,1.9-15.10.

De årliga bidragen ges i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar utdelningen koncentreras till hösten. Enskilda personer kan få bidrag högst vartannat år.

Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt, facklig eller partipolitisk verksamhet, ordinarie verksamhet inom dagvårds-och skolinstitutioner (klassresor och lägerskolor) och studier (studiestöd). Bidragsmottagarna förbinder sig att avge rapport om användningen av det erhållna bidraget.

Ansökan görs på den elektroniska blanketten (se separata anvisningar nedan) och den ifyllda ansökningsblanketten skickas dessutom i pappersform undertecknad till stiftelsens ombudsman inom utsatt ansökningstid (adressen angiven till höger).

Sökanden som beviljats bidrag underrättas om hur medlen utbetalas.

Över användningen av erhållet bidrag skall rapport enligt anvisningarna inlämnas.

Gör ansökan här

Anvisningar

Suomenkielisille sivulle missä hakemuslomake ja ohjeet

Sagt om oss
Bakgrund

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt grundades 1993 i samband med ombildandet av Sparbanken Aktia till sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades 20 sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia Abp. 

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen. De förtroendevalda inom såväl stiftelsen, som Wohls Gård Ab erhåller inga års- eller mötesarvoden!

Kontaktuppgifter

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt sr

Styrelseordförande
Jerker Hedman

Förvaltningsrådsordförande
Ulf Kjerin

Ombudsman för stiftelsen och
verksamhetsledare för Wohls Gård

Håkan Näsman
Wohls Gård, Volsvägen 605B
02400 Kyrkslätt

Tfn 050-3589582     hakan.nasman(at)wohlsgard.fi


______________________________
Undersstöd och bidrag
Ansökningstiden infaller årligen: 1.9 - 15.10 (elektronisk ansökan samt inom ansökningstiden inlämnad, undertecknad blankett). Se nedan under rubriken Ansökningsförfarande.

Anvisningar

Gör ansökan här

Suomenkielisille sivulle missä hakemuslomake ja ohjeet

 

________________________

Bostäder på Piippolabrinken

Intresserad av modernt boende nära servicehuset i Kyrkslätt? Hör dig för eller reservera köplats till stiftelsens bostäder på Piippolabrinken 3, genom att kontakta ombudsmannen.