Ändamål

Sparbanksstiftelsens i Kyrkslätt ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning kring dessa.

 

Stiftelsens kulturcentrum, Wohls Gård, med bl.a. beställningsrestaurang och formträdgård ligger 6,5 km norr om Kyrkslätt centrum, vid Volsvägen 605.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att dela ut bidrag för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet på sitt område.

I enlighet med stadgarna samlar och tillvaratar Stiftelsen därtill sparbankstraditionerna inom sitt verksamhetsområde.

Bidragen ges i huvudsak som projektbidrag åt organisationer och sammanslutningar inom utsatt ansökningstid och utdelningen koncentreras till hösten. Enskilda personer kan få bidrag högst vartannat år.

Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt, facklig eller partipolitisk verksamhet, ordinarie verksamhet inom dagvårds-och skolinstitutioner (klassresor och lägerskolor) och studier (studiestöd). Bidragsmottagarna förbinder sig att avge rapport om användningen av det erhållna bidraget.

Wohls Gård

2008 köpte Sparbanksstiftelsen Wohls Gårds byggnader och arrenderade drygt 5 hektar av gårdsområdet. Efter en omfattande renovering av karaktärsgården (färdig inför år 2013) sköter det stiftelseägda Wohls Gård Ab uthyrningsverksamheten, underhåll av byggnaderna och formträdgården samt bedriver kulturverksamhet på gården. Genom att på detta sätt bevara och utveckla en kulturhistoriskt viktig plats i bygden, uppfyller stiftelsen sitt ändamål vid sidan om den årliga utdelningen av bidrag till föreningar och privatpersoner. Platsen invid Humaljärvi sjön, med 200-300 åriga ekar, naturskyddsområde, formträdgård och örtagård erbjuder en fantastisk miljö för både privata fester, företags- och kulturevenemang. Under 2016 har man köpt in flera av det till gården hörande ekonomibyggnaderna och arrenderat tilläggsmark för att kunna utvidga verksamheten.
Läs mera om Wohls Gård och följ med evenemang via facebook

Ansökningsförfarande

Ansökningar om projektbidrag tas emot årligen under hösten,normalt 1.9-15.10.

Ansökan görs på den elektroniska blanketten (se separata anvisningar nedan) och den ifyllda ansökningsblanketten skickas dessutom i pappersform undertecknad till stiftelsens ombudsman inom utsatt ansökningstid (adressen angiven till höger).

Sökanden som beviljats bidrag underrättas om hur medlen utbetalas.

Över användningen av erhållet bidrag skall rapport enligt anvisningarna inlämnas.

Gör ansökan

Anvisningar

Suomenkielisille sivulle missä hakemuslomake ja ohjeet

Bakgrund

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt grundades 1993 i samband med ombildandet av Sparbanken Aktia till sparbanksaktiebolag. Samtidigt grundades 20 sparbanksstiftelser på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet. Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank  Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia Abp. 

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen. 

Kontaktuppgifter

________________________
Tvåor lediga! (nov 2017)

NYA HYRESBOSTÄDER I KYRKSLÄTTS CENTRUM

På adressen Piippolabrinken 3, nära servicehuset, erbjuder Sparbanksstiftelsen nu nya tvårummare, för dig som vill ha ett bekymmersfritt boende och ett långvarigt hyreskontrakt. Stora inglasade balkonger, bastu och ljusa materialval. Nära till service.

Se mera fakta om huset (på finska)
MERA INFO: Kontakta ombudsman Håkan Näsman, tfn 050-3589582
Mejl: hakan.nasman(ät)wohlsgard.fi
_______________________________


Kontaktuppgifter

Styrelseordförande

Henrik Jankes
E-post: henrik.jankes(ät)kristec.fi 

Förvaltningsrådsordförande
Ulf Kjerin
E-post: ulf.kjerin(ät)nkpartners.fi

Ombudsman och verksamhetsledare för Wohls Gård
Håkan Näsman
Wohls Gård
Volsvägen 605B
02400 Kyrkslätt

Tfn 050-3589582
hakan.nasman(ät)wohlsgard.fi